Zgłoszenia

Propozycje referatów – w formie abstraktu do 3 tys. znaków oraz krótkiego CV – należy nadsyłać na adres zgloszenia@nowe-materializmy.pl. Termin nadsyłania zgłoszeń to 31 sierpnia 2018.

Decyzje o akceptacji bądź odrzuceniu zgłoszenia będą przekazywane na początku września.

Szczegółowe informacje dotyczące opłaty konferencyjnej przekazywać będziemy indywidualnie.