Terminy

Termin nadsyłania propozycji abstraktów to 31 sierpnia 2018.

  • Termin sesji w Krakowie, poświęconej kontekstom intermedialnym i interdyscyplinarnym: 11-12 października 2018.
  • Termin sesji w Łodzi, poświęconej zagadnieniom języka poetyckiego: 16-17 listopada 2018.
  • Termin sesji we Wrocławiu, poświęconej teorii znaczenia i badaniom literackim: 7-8 grudnia 2018.

Prosimy o przelanie opłaty konferencyjnej najdalej dwa tygodnie przed daną sesją.

Program konferencji zostanie ogłoszony w pierwszej połowie września.