Publikacja

Organizatorzy przewidują podwójną publikację konferencyjną:

  • tom pokonferencyjny w języku polskim, zbierający ogół referatów;
  • numer czasopisma naukowego „Praktyka Teoretyczna”, prezentujący wybrane referaty oraz zapis fragmentów dyskusji w języku angielskim.

Obie publikacje planowane są na rok 2019.