Program – Wrocław

Nowe/stare. Materializm, teoria, metodologia

(wersja PDF)

 

7–9.12.2018

Wrocław, pl. Nankiera 15

Instytut Filologii Polskiej UWr

 

7.12 | PIĄTEK

11.00–11.30 | powitanie gości, otwarcie konferencji

 

11.30–13.30 (sala 22)

Jakub Momro Od komórki do skończoności

Marta Baron Reprodukcja, prokreacja i organiczność eksperymentu

Michał Dudek Czy prawo jest delandiańskim asemblażem?

 

14.00–16.00 (sala 125)

Tomasz Załuski Kotarbiński Marksem podszyty, czyli jak skutecznie i krytycznie eksponować uwarunkowania życia oraz produkcji artystycznej, a przy tym jeszcze generować znaczenia

Ida Ślęzak Performans po stronie rzeczy

Wiktoria Kozioł „Przedmiot rozkurczył swoją tkankę w nieskończoność”. Rozumienie materialności w teorii sztuki i praktyce malarskiej Tadeusza Kantora w latach 1948–1964

 

17.30 | wydarzenie towarzyszące (sala 22)

wykład Rity Felski Hooked: Art, Attachment, Academia 

 

8.12 | SOBOTA

11.00–13.00 (sala 141)

Tomasz Mizerkiewicz Nowe materialistyczne teorie znaku

Paweł Kaczmarski Co opiera się komodyfikacji? Tekst, znaczenie, materialność

Franciszek Krawczyk Dlaczego przedmioty nie mieszczą się w materii? Literatura w ujęciu Grahama Harmana

 

13.30–15.00 (sala 141)

Krzysztof Uniłowski Materializm, immersja, interpretacja – tezy

Marta Koronkiewicz Po co komu praktyka? O możliwościach pewnego pojęcia

 

17.00–19.00 (sala 141)

Dorota Kozicka Materialność krytyki. Konstelacje

Łukasz Żurek Materialność archiwum literaturoznawcy jako wyzwanie dla filologii. Księgozbiór Stefana Szymutki

Katarzyna Trzeciak Solidarnością w paranoję. Od materialistycznej estetyki do powierzchniowej krytyki literackiej

 

9.12 | NIEDZIELA

11.00–13.00 (sala 141)

Michał Krzykawski „Nowe materializmy” a problem ducha (kapitalizmu). Malabou, Stiegler

Zuza Leniarska Stary Realizm, nowy kapitalizm. Nagrody, globalizacja literatury i utowarowienie estetyki

Jakub Kornhauser Gherasim Luca: projekt „bierny wampir” (2)

 

13.30–15.30 (sala 141)

Izabela Curyłło-Klag Wyndham Lewis a problem cielesności. Kilka uwag o zimnym modernizmie

Zofia Jakubowicz-Prokop Literackie ślady, zwierzęce tropy. Materialność i nie-ludzkość tekstu literackiego na przykładzie opowiadań zwierzęcych Zofii Nałkowskiej

Karol Poręba Utopia ciała. (Bez)produktywność erotyzmu