Organizatorzy

dr hab. Kacper Bartczak (Zakład Literatury Amerykańskiej Uniwersytetu Łódzkiego)

dr Tomasz Cieślak-Sokołowski (Katedra Krytyki Współczesnej Uniwersytetu Jagiellońskiego)

dr Jakub Kornhauser (Ośrodek Badań nad Awangardą Uniwersytetu Jagiellońskiego)

dr Marta Koronkiewicz (Pracownia Literatury po 1989 r. Uniwersytetu Wrocławskiego)

dr Małgorzata Myk (Zakład Literatury Amerykańskiej Uniwersytetu Łódzkiego)

Paweł Kaczmarski (czasopismo naukowe „Praktyka Teoretyczna”)

sekretarz konferencji: Karol Poręba (Uniwersytet Wrocławski)